Algemeen

De voorwaarden in onze Disclaimer en Privacy beleid zijn van toepassing op deze internetsite. SFTJO is een merknaam van Nimble Participations BV. Nimble Participations BV is gevestigd aan de Oudezijds Voorburgwal 268 K te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister KvK onder nummer 73885037. Wij verzoeken je deze disclaimer en privacy beleid zorgvuldig te lezen.

Door deze internetsite te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van de Disclaimer en Privacy beleid. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. Bij vragen of opmerkingen over de disclaimer kun je contact met ons opnemen via info@sftjo.nl.

Inhoud

We besteden veel aandacht en zorg aan de inhoud van deze website. Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat informatie op www.specialforcestussenjeoren.nl onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, leveren wij de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit de via de site ter beschikking gestelde informatie.

De informatie op deze internetsite mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico.

Wij garanderen de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website en de aangeboden diensten niet.

Intellectuele eigendomsrechten

Nimble Participations BV behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nimble Participations BV. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.